Cho mỗi hóa đơn từ 300,000 khi đăng ký thành viên tại Chookie's Hideaway

Voucher
50,000 VND
CHW logo remake by VH neg-02-02 (1).png

147 Nguyễn Huệ,

thành phố Ninh Bình ​

Quesadillas 100k.jpg

Chính sách về điều khoản và điều kiện tham gia chương trình:

  1. Thời gian áp dụng: 14/8-31/8/2020.

  2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng ăn và đăng ký thành viên tại Chookie's Hideaway, 147 Nguyễn Huệ, thành phố Ninh Bình.

  3. Được phép áp dụng lũy kế: Giảm trừ 50,000 VNĐ cho hóa đơn từ 300,000 VNĐ, giảm trừ 100,000 VNĐ cho hóa đơn từ 600,000 VNĐ.

  4. Không áp dụng song song với các chương trình ưu đãi khác.

  • Facebook
  • Instagram
  • TripAdvisor
  • LinkedIn